Meny
Kyrkjelege handlingar
Dåp
Konfirmasjon
Vigsel
Gravferd
Dåp påmelding
Førde
Holsen og Haukedalen
Konfirmasjon påmelding
Førde
Holsen og Haukedalen
Kalender
20 Februar
12:00 Gudsteneste, Førde kyrkje
24 Februar
11:00 Gudsteneste i Haukedalen Kyrkje
11:00 Gudsteneste, Førde kyrkje
27 Februar
12:00 Gudsteneste, Førde kyrkje
03 Mars
11:00 Gudsteneste i Førde Kyrkje
17:30 Gudsteneste, Førde kyrkje
06 Mars
12:00 Gudsteneste, Førde kyrkje
20:00 Gudsteneste, Førde kyrkje
10 Mars
11:00 Gudsteneste, Holsen kyrkje
11:00 Gudsteneste, Førde kyrkje
13 Mars
12:00 Gudsteneste, Førde kyrkje
17 Mars
11:00 Gudsteneste, Førde kyrkje
20 Mars
12:00 Gudsteneste, Førde kyrkje
24 Mars
11:00 Gudsteneste, Haukedalen kyrkje
11:00 Gudsteneste i Førde Kyrkje
27 Mars
12:00 Gudsteneste, Førde kyrkje
28 Mars
18:00 Konsert i Førde kyrkje
30 Mars
11:00 Vigsel, Førde kyrkje
31 Mars
11:00 Gudsteneste, Førde kyrkje
03 April
12:00 Gudsteneste, Førde kyrkje
19:00 Gudsteneste, Førde kyrkje
07 April
11:00 Gudsteneste, Førde kyrkje
11:00 Gudsteneste, Holsen kyrkje
10 April
10:45 Gudsteneste, Holsen kyrkje
12:00 Gudsteneste, Førde kyrkje

 

Forde_kyrkje3.jpg
Vårbrosjyra for Førde kyrkje/Førde kyrkjelyd

I denne brosjyra finn du oversyn over gudstenester og nyttige adresser/kontaktpersoner. Du finn og informasjon om ulike tilbod i kyrkjelyden.

Les mer
Søndag for alle med karnevalsgudsteneste

Søndag 3. mars er det fastelavnssøndag, siste søndag før fastetida. Det er tilbod om å få kjøpe middag i Førde kyrkjetun frå kl 16.00. Aktivitetar for born. Kaffi og prat.
Kl 17.30 er det karnevalsgudsteneste i kyrkja.
Alle døypte 5-åringar i Førde sokn har fått eigen invitasjon.

Les mer

Forde_kyrkje3.jpg
Årsmøter 2019

Førde sokn held sitt årsmøte i Førde Kyrkjetun den 28. mars, etter konserten som er i kyrkja kl 18.00.
Holsen og Haukedalen sokn held årsmøte i Holsen kyrkje den 07.04, etter gudstenesta kl 11.00.
Konfirmasjonsdatoar 2020

Datoane for konfirmasjonsgudstenestene 2020 er no klare.

Les meir »
Tomasmesse.png
Askeonsdag i Førde Kyrkje 6. mars kl.20

Vi markerer askeonsdag og starten på fastetida med skriftemålsgudsteneste i Førde Kyrkje. Det er ei enkel gudsteneste der vi får høve til å få tilgjevingsorda sagt direkte til kvar ein av oss. Som del av gudstenesta blir det også nattverd og bønevandring.

Minnegudsteneste_lys.jpg
Minnegudsteneste i Førde kyrkje

Mange var samla til minnegudsteneste i kyrkja allehelgensdag.
Det vart tent lys på alterringen for dei som døydde siste året.
Kåre K Bratten talte ord til trøyst og ettertanke.
Les preika hans her.Les meir »
forskjellege_blad.jpg
Agent for skaparverket

Så mange forskjellege blad, store og små, spiss og rund, med forskjellege grønfargar… 

På tiltaket Agent for skaparverket undra vi oss saman over Guds skaparverk, høyrte skapingsforteljing, var på tur, grilla, leika og mykje meir...Les meir »
IMG_1690.JPG
TÅRNAGENT i FØRDE KYRKJE

Ein stor, flott gjeng 8-åringar blei skikkelege TÅRNAGENTER helga 22. og 23. april i Førde kyrkje.
Vi utforska kyrkja og kyrkjegarden var oppe i tårnet og hadde det gøy saman heile helga.


Les meir »
KN_2017.jpg
132.291,- til KIRKENS NØDHJELP

Dette er ny rekord i Førde kommune!
Medrekna 10030,- frå 77 som nytta VIPPS er dette 8000,- meir enn rekordåret 2015.
Stor takk til konfirmantane, foreldre og alle glade gjevarar!

 
Konfirmasjonar 2019

Konfirmasjonsdatoane for 2019 er no klare

Les meir »
HSF_ny_cmyk.jpg
HOME-START FAMILIEKONTAKTEN I FØRDE!

Home-Start Familiekontakten (HSF) er eit frivillig tilbod til småbarnsfamiliar med minst eitt barn under skulealder. HSF gjev tilbod om støtte og rettleiing til familiar som sjølv ønskjer det, og hjelpa blir ytt av frivillige familiekontaktar.
 Les meir »
konfirmasjon_2017.jpg
Konfirmasjonar 2017

21. mai var det siste av i alt 9 konfirmansjonsgudstenester i Førde, Holsen og Haukedalen. Godt ver (stort sett), og flotte konfirmantar prega gudstenestene.

Les meir »
Agent for skaperverk
AGENT FOR SKAPARVERKET

Er du allereie eller skal du bli 9 år i år og har lyst til å utforske skaparverket? Da er det berre å melde seg på og bli AGENT FOR SKAPARVERKET! Vi møtast den 31. mai rett etter skuletid og tar del i bygudsteneste 11. juni.

Hjarteleg velkomen!Les meir »
 

Sjå tidlegare utgåver »
Dagens bibelord
Kontaktinfo

Førde kyrkjekontor             
Kyrkjevegen 23 F, 6809 Førde
Telefon: (+47) 57 82 81 80
E-post: forde.kyrkje@fordekyrkje.no
 

Facebook: Førde kyrkje

Pålogging

Brukarnamn:

Passord:

Copyright © 2015 Førde kyrkjelege fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no